•  

Poplatky obce

Nebyl nalezen žádný soubor


Poplatky je možné hradit v úředních hodinách na obecním úřadě nebo na účet obce č. 12523191/0100


Název poplatku částka splatnost
Odpady
900,– Kč trvale hlášení 31.5.

900,– Kč rekreační objekt
31.5.
Psi
100,– první pes
31.3.

100,– druhý a další pes
31.3.
Pozemky
dle výměry
31.3.  Prosím čekejte...