•  

Členové zastupitelstva obce 2018 - 2022

Starosta obce: Ladislav Káninský

Místostarostka: Jaroslava Rohlíčková

Finanční výbor

předseda: Karel Kalista

členové: Šreková Gabriela

Malichová Lenka

Kontrolní výbor

předseda: Majerčin Martin

členové: Vytlačil Josef

Křivánek Miroslav

Výbor správy obecního majetku

předseda: Vytlačil Josef

členové: Martin Majerčin

Káninský Ladislav

Výbor pro kulturní, sportovní a sociální oblast

předseda: Šreková Gabriela (od 1.2.2021)

předseda: Bartoníčková Zdeňka (odstoupení z funkce zastupitele obce)

členové: Kalista Karel

Majerčinová Anna


Výbor pro rozvoj obce – výbor zrušen k 1.2.2021

předseda: Šreková Gabriela

členové: Rohlíčková Jaroslava

Bartoníčková Zdeňka

Vedoucí úřadu paní Lucie Vojtíšková.


Změny od 1.2.2021

1) Paní Zdeňka Bartoníčková ke dni 14.12.2020 podala rezignaci na funkci zastupitele obce

2) Zrušení Výboru pro rozvoj obce

3) Změna předsedy Výboru pro kulturní, sportovní a sociální oblast

  Prosím čekejte...