•  

Členové zastupitelstva obce 2022 - 2026

Starosta obce: Ladislav Káninský

Místostarosta: Martin Majerčin

Finanční výbor

předseda: Bydžovský Tomáš

členové: Vytlačil Josef

Malichová Lenka

Kontrolní výbor

předseda: Kraus Václav

členové: Klíma Vladimír

Hruška Ondřej

Výbor pro správu majetku obce

předseda: Vytlačil Josef

členové: Martin Majerčin

Káninský Ladislav

Výbor pro kulturní, sportovní a sociální oblast

předseda: Němec Pavel

členové: Bydžovský Tomáš

Bydžovská Petra


Výbor pro rozvoj obce

předseda: Klíma Vladimír

členové: Němec Pavel

Kraus Václav

Účetní: Lucie Vojtíšková

  Prosím čekejte...