•  

Členové zastupitelstva obce


Zastupitelstvo obce pro volební období          2014 –2018

Od 1.12.2015 odstou­pila paní Jana Kopecká a ve všech funkcích ji nahrazuje pan Karel Kalista.

Od 1.5.2016 nahrazuje paní Naďu Bočkovou ve všech funkcích paní Zdeňka Bartoníčková.

 Starosta obce: Ladislav Káninský

        Místostarostka: Jaroslava Rohlíčková

        

Finanční výbor

 předseda: Martin Majerčin

     členové:   Bc. Eva Kysilková

                     Tomáš Bydžovský

 

   Kontrolní výbor

      předseda: Bc. Eva Kysilková

      členové:   Luboš Voplatek

                      Jana Kopecká (Karel Kalista)

 

   Výbor správy obecního majetku

        předseda: Miroslav Křivánek

        členové:   Martin Majerčin

                        Jaroslava Rohlíčková

 

   Výbor pro kulturní, sportovní a sociální oblast

        předseda: Jana Kopecká (Karel Kalista)

        členové:   Anna Majerčinová

                        Naděžda Bočková (Zdeňka Bartoníčková)

 

  Výbor pro odpadové hospodářství, životní prostředí a čistírnu odpadních vod

       předseda: Luboš Voplatek

       členové:   Ladislav Káninský

                       Miroslav Křivánek

                                                                                                             Vedoucí úřadu paní Lucie Vojtíšková.

  Prosím čekejte...